Tips voor leraren met hooggevoelige beelddenkers in de klas

Algemene adviezen:

 • Belangrijk: Beelddenkers voelen intuïtief heel goed aan of de ander in hem/ haar gelooft. Heb dus vertrouwen en straal dat vertrouwen ook uit naar de leerling!
 • Is de basiskennis aanwezig en te gebruiken door de leerling? Breng heel goed in kaart waar de ontwikkeling van de leerling stagneert. Neem de stof die de leerling nog wel kan als startpunt om de leerachterstand weg te werken. Begin bij basiskennis en biedt deze visueel aan.
 • Bied de stof op diverse manieren aan. Gebruik zoveel mogelijk leeringangen(visueel, auditief, motorisch).
 • Bied eenduidige structuur, zowel thuis als op school.
 • Geef korte gestructureerde opdrachten.
 • Werk inzichtelijk, werk op inzicht en begrip.
 • Verklein de omvang van de leerstof waar mogelijk. Eens een concept goed opgeslagen, altijd aanwezig.  Oefen de leerstof door het creatief laten toepassen van het concept.
 • De leerstof zo eenvoudig mogelijk aan de orde stellen, alle extra complicaties en mogelijke associaties vermijden.
 • Regels zelf laten ontdekken en nooit meer dan één regel of moeilijkheid tegelijk aanleren.
 • Geen lange tijd achter elkaar oefenen, maar kort en wat vaker.
 • Ruimschoots de tijd nemen, veel geduld opbrengen maar ook rustig disciplineren en haalbare eisen stellen. Biedt externe structurering door eventueel stappenplan.
 • Zorg voor succeservaringen, en positieve feedback. Het woord NIET wordt niet geregistreerd.
 • Zorg voor een afwisseling in rustmomenten en juist motorisch actieve momenten. Als een kind te veel geprikkeld is kan er niets bij .


Voor de instructie:

 • Wees je bewust van je eigen non-verbale communicatie, dit wordt beter opgemerkt dan je verbale communicatie.
 • Zorg voor oogcontact met de leerlingen/ interactie. Richt de aandacht van de leerling door de high five (zie afbeelding: Geef me de Vijf!))
 • Vertel wat leerlingen gaan leren. Niet wat ze gaan doen.
 • Leg uit waarom het belangrijk is dat ze deze stof kennen.
 • Bereid ze voor op wat er komt, hoe lang het gaat duren. (Gebruik bijvoorbeeld de time-timer op het digibord.)
 • Geef leerlingen de mogelijkheid om te tekenen tijdens de instructie. Beelddenkers kunnen zich dan beter concentreren en kunnen op deze manier aantekeningen maken voor zichzelf.


De instructie zelf:

 • Bied informatie top-down aan, in een groter kader. Schets een totaalbeeld.
 • Begin met een korte samenvatting.
 • Laat de samenhang zien. Teken als het kan een schematische weergave/stroomdiagram.
 • Hou instructie zo kort mogelijk. Op die manier win je extra verwerkingstijd!
 • Verwoord de grondprincipes van leerstof zo eenvoudig mogelijk.
 • Gebruik praktische voorbeelden en concrete bewoordingen.
 • Maak de instructie zo concreet, praktisch en visueel mogelijk.
 • Gebruik alle zintuigen tijdens de les: horen, zien en doen.
 • Ondersteun met beeldmateriaal (het digibord is ideaal!).
 • Spreek Nederlands bij het uitleggen van leerstof van een vreemde taal.


Na de instructie:

 • Laat de leerling een opdracht 2 keer lezen en daarna navertellen en/of voordoen hoe hij/zij aan de slag gaat.
 • Laat ze de stof verwerken in een verhaaltje of tekening.
 • Check later of de stof inderdaad in het lange termijn geheugen is opgeslagen. Door het op te laten schrijven of te noemen.