Ambulante begeleiding op school

Cluster 2 arrangement

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en met een Cluster 2 arrangement kunnen door mij op school worden begeleid. Een totaal aanbod omdat ik met de leerling de leermotivatie, de faalangst , het zelfvertrouwen en de leerstrategie aanpak. Daarnaast natuurlijk overleg met de leerkracht en tips voor in de klas om de leerling en de leerkracht ook hier zo goed mogelijk te ondersteunen.


Extra ondersteuning in rekenen of spelling

Via de remediërende methode Reken Remedie bied ik de basis van het rekenen voor de leerlingen aan op een andere manier. Deze methode is naast andere schoolmethoden te gebruiken. De kinderen kunnen in een klein groepje aanvullende lessen krijgen, afgestemd op de hiaten in hun vaardigheden. Ik doe desgewenst een beginmeting om deze hiaten te bepalen.

Via de remedërende methode Spelling Ster bied ik leerlingen een andere uitleg van de spellingregels aan. Deze methode gaat uit van het visueel opslaan en zo duidelijk mogelijke regels bij het spellen. bij de methode hoort een begindictee om de probleemgebieden te bepalen.


Tarief : 50,- per drie kwartier (excl reiskosten 2 gesprekken en korte rapportages per sessie)


Individuele coaching

Basistraining Leren Hoe te Leren

De Basistraining vindt plaats met behulp van de Ik leer anders-methode.

Voor wie? Voor kinderen die:

  • die de basisinformatie niet goed kunnen onthouden.

  • die moeite hebben met lezen, spelling, rekenen automatiseren en/of met concentreren.

In deze training zit een gedeelte hoofd opruimen, wordt het alfabet handig geautomatiseerd, werk ik met een aanvullende methode voor de spelling, wordt het honderveld geautomatiseerd en worden het rekenen aan de hand van makkelijk te onthouden manieren aangeleerd. Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, breuken, tafels en verhaalsommen.

Voor deze training zal ook thuis geoefend moeten worden. Daarom vind ik het belangrijk dat ook de ouder(s) de techniek en de methode meekrijgen. Is het niet mogelijk om de eerste twee sessies bij te wonen dan kan ik nog een keer apart de belangrijkste onderwerpen bespreken in de apart Ouderbegeleidingsgesprek .

Ik werk aan de hand van het werkboek 'Ik leer anders' wat bij de basistraining hoort. Dit boek kunt u ook na het kennismakingsgesprek via mij aanschaffen.


Losse huiswerkbegeleiding in Leren Hoe te Leren

Deze begeleiding is voor kinderen die de basisinformatie goed onder de knie hebben, maar tegen problemen binnen bepaalde vakken of onderwerpen aanlopen in de klas. Bijvoorbeeld het geven van een spreekbeurt, het maken van een werkstuk, het plannen van je huiswerk en het leren van proefwerken en de topografie. Extra hulp bij de spelling is ook mogelijk.

Lees hier meer over de schoolbegeleiding


Hoofd Opruimen via de MatriXmethode (1 tot 2 sessies)

Het opruimen van je hoofd is fijn voor iedereen. Een gevoel van chaos in je hoofd, of gewoon een gevoel van een (te) vol hoofd maakt het concentreren en onthouden van dingen, lesstof of afspraken lastig. Je krijgt een gedachtenstroom die te snel gaat en waar je niet altijd de controle over hebt. Door orde aan te brengen in de manier van het opbergen van de informatie wordt hierin een lijn in aangebracht. Het is daarna wel zaak om je hoofd opgeruimd te houden (net als je huis of kamer). Jij kiest zelf welke informatie je wilt houden en waar je dat wilt opbergen.Soms komen er andere zaken naar voren die eerst moeten worden opgelost voor het hoofd opgeruimd kan worden. Dat kan natuurlijk ook binnen deze sessie. Afhankelijk van de tijd kunnen we dan een vervolgafspraak maken om het proces compleet te maken.


Fobiëen, angsten, tabaks of voedselverslavingen neutraliseren via de MatriXmethode (2 sessies)

Iedereen die belemmerd wordt in zijn functioneren door emotioneel trauma, door spanningen of angsten kan baat hebben bij deze begeleiding. er wordt met de beleving van de angst e.d. gewerkt. De informatie over het onderwerp hoeft niet openlijk gedeeld te worden. Per gebeurtenis wordt het brein getraind en wordt de beleving van die gebeurtenis geneutraliseerd. Ik ben zelf ook door Ingrid Stoop begeleid. Om daar een beeld bij te krijgen kun je kijken naar het filmpje bovenaan deze pagina.

Lees hier meer over de MatriXmethode


Online begeleiding

Tegenwoordig wordt er ook steeds meer online-coaching aangeboden. De begeleiding bij het coachen van de emoties of het hoofd opruimen kan ook online, mocht daar een wens voor zijn. De coaching gaat dan via Skype, waar ik eerst een kennismakingsgesprekje met je heb en dan als de coaching begint mijn scherm uitdoe om afleiding te voorkomen, ik zie jouw reactie op de coaching en op de vragen wel maar je wordt niet afgeleid door mij. De prijzen zijn gelijk. de kosten voor jou zullen minder zijn aangezien je geen reiskosten hebt en in overleg een tijdstip kunnen kiezen waarop het het beste uitkomt. Dit hoeft niet onder kantooruren te zijn.


Workshop

Hoofd Opruimen via de MatriXmethode

Hoofd opruimen kan ook in groepjes. Bij iemand thuis kan dat in een groep van 5-7 personen. De begeleiding is ook mogelijk in de klas of met een groep leraren.

Een workshop is vanaf minimaal 5 personen en duurt gemiddeld 90 minuten. Het kan op een adres naar keuze (gratis binnen gemeente Hoorn) of bij mij thuis. Tarief is 20 euro per persoon.

Klik hier voor meer informatie over de MatriXmethode